8. SINIF FEN BİLGİSİ DENEYLERİ

8. SINIF
ÜNİTE I: MADDEDEKİ DEĞİŞİM VE ENERJİ
 
A. KİMYASAL BAĞLAR
1. İyonik Bağ
2. Kovalent Bağ
B. KİMYASAL TEPKİMELER
1. Tepkimelerde Kütlenin Korunumu
2. Basit Tepkime Denklemlerinin Yazılması ve Denkleştirilmesi
3. Tepkimelerde Isı Alış Verişi
4. Kimyasal Tepkimelerin Önemi
C. ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR
1. Asitler, Bazlar ve Tuzların Yapısı - Temel Özellikleri
ÜNİTE II: CANLILAR İÇİN MADDE VE ENERJİ
 
A. CANLI VE ENERJİ İLİŞKİSİ
1. Canlılık Olayları Enerjiyle Gerçekleşir
2. Canlıların Hücresel Yapılarını Çok Atomlu Büyük Moleküller (Organik )Oluşturur
B. GÜNEŞ ENERJİSİNİ CANLILAR NASIL KULLANIR?
1. Bitkiler Güneş Enerjisini Dönüştürüp Hücrelerinde Tutabilen Canlılardır
2. Bitkiler Işıkta Glikoz Sentezler
3. Tüm Canlılara Sunulan Fotosentez Ürünü: Glikoz
C. HÜCRENİN KULLANABİLECEĞİ ENERJİ
1. Canlılar Hücrelerinde Kullanabileceği Enerjiyi (ATP) Nereden Sağlar?
 
Ç. HÜCRE İÇİNDE ÇOK ATOMLU YÜKSEK ENERJİLİ MOLEKÜLLERİN ENERJİLERİ NASIL AÇIĞA ÇIKAR?
1. Oksijensiz Solunum (Fermantasyon)
2. Oksijenli Solunum
ÜNİTE III: GENETİK
 
A. HÜCREDE YAPI VE CANLILIK OLAYLARININ YÖNETİMİ NASIL SAĞLANIR?
1. DNA Denilen Hücredeki Özel Molekül Ne İşler Yapar?
a. DNA Molekülünün Yapısı Nasıldır?
b. DNA'nın Özelliklerinden Birisi de Kendini Eşlemesidir
2. Hücredeki Diğer Yönetici Molekül RNA
B. DÜNYADA BENZERSİZ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUN?
1. Seni Sen Yapan DNA Molekülü
a. DNA - Gen - Kromozom
b. Kalıtım - Kalıtsal Özelliklerimi Nasıl Kazandım?
c. Mendel'in Kalıtıma Kazandırdığı Bilgiler

ç. Akraba Evliliği Neden Sakıncalı?

d. Kalıtım İnsanda Cinsiyeti de Belirler

e. Çevre Etkenlerinin Kalıtımdaki Rollerine Örnekler

f. Canlıların Çeşitliliği (Türler)

g. Canlı Çeşitlerinin Farklılık, Benzerlik ve Değişmelerine Örnekler

h. Milyonlarca Yıldan Bugüne Türlerde Değişmeler Oldu mu?

ı. Kalıtımla İlgili Yeni Bilgilerin 21. Yüzyılda Açtığı Ufuk

i. Genetik Alanındaki Gelişmeler

j. Biyoteknoloji Uygulamalarının Sağladığı Yararlar
ÜNİTE IV: CANLILARDA ÜREME VE GELİŞME
 
A. TÜRÜN DEVAMLILIĞINI SAĞLAYAN CANLILIK OLAYI (ÜREME)
1. Canlının Özellikleri ve Geleceğinden Sorumlu Yapı
2. Hücre Nasıl Çoğalır?
3. Aynı Hücreler Oluşturan Bölünme: Mitoz
4. Mayoz Bölünme Neden Mitoz Bölünmeden Farklıdır?
5. Canlının Kendine Benzer Canlılar Oluşturabilmesi
a. Eşeysiz Üreme
b. Eşeyli Üreme
6. İnsanda Üremenin Biyolojik Özellikleri
5. Elementlerden Bileşik Oluşturulması
B. İNSANDA BİR HÜCREDEN ERGİN BİREYE
1. Büyüme ve Gelişme

a. İnsanda Eşey Hücreleri

b. Eşey Hücrelerinin Birleşmesi (Döllenme)

c. Zigottan Embriyoya, Yavruya, Ergine Doğru Gelişme

i. Embriyonun Geliştiği Ortam - Bu Ortamda Embriyo İçin Oluşan Plâsenta

ii. İnsanda Yavru Olana Kadar Embriyo Nasıl Korunur, Beslenir, Solunum Yapar, Boşaltım Yapar, Büyür ve Gelişir?

2. Büyüme ve Gelişme Nelerden Etkilenir?

a. Sağlıklı Büyüme ve Gelişmemiz İçin Neler Önemlidir?

i. Yeterli ve Dengeli Beslenme

ii. Temizlik

iii. Dinlenme

iv. Spor

v. Serbest Zaman Etkinlikleri

vi. Olumlu Psikolojik Etkiler

b. Sağlıklı Büyüme ve Gelişmemizde Olumsuz Etmenler

i. Hastalıklar

ii. Kazalar

iii. Zararlı Alışkanlıklar

iv. Yetişkinlerin Hatalı Tutum ve Davranışları

3. Çocukluktan Ergenliğe Doğru Gelişme
4. Cinsel Sağlığın Korunmasının Getirdiği Kazanımlar
5. Sağlıklı Kalmanın Bireysel ve Toplumsal Yükümlülüğü
ÜNİTE V: YAŞAMIMIZI ETKİLEYEN MANYETİZMA
 
A. MIKNATIS DEMİRİ ÇEKER, TAHTAYI ÇEKMEZ
 
B. KAPI ZİLİ, RADYO, TELEFONDA MIKNATIS BULUNUR
 
C. MIKNATIS VE ELEKTRİK AKIMI MANYETİK ALAN DOĞURUR
 
Ç. MIKNATIS, AKIM GEÇEN TELE KUVVET UYGULAR
D. BİR DEVREDE ELEKTRONLAR MIKNATISLA HAREKET ETTİRİLEBİLİR
 
E. KULLANDIĞIMIZ ENERJİNİN ÇOĞUNU JENERATÖRLER ÜRETİYOR
 
F. ELEKTRİK ENERJİSİNİ AKILLI KULLANALIM, ÇEVREMİZ AZ ZARAR GÖRÜR

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !