7.SINIF FEN BİLGİSİ YAZILI SORULARI

 A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru yanıtları işaretleyerek cevaplayınız.

 

 1. İnsanın gözünün baktığı ve gördüğü cisimlerle ilgili net, düz ve renkli görüntü

     oluşumu aşağıdaki kısımlardan hangisinde sağlanır?

 

    A) Sarı Benek                       B) Kör nokta

    C) Beyin kabuğu       D) Göz merceği

 

 

  2. İnsanlarda,

       I. Tükürük bezi

      II. Pankreas

     III. Ter bezi

    IV. Karaciğer

     V. Böbrek üstü bezleri

 

    Bezlerden hangilerinin hormon üretme özelliği yoktur?

 

    A) I,III ve IV                 B) II, IV ve V

    C) II, III ve IV               D) I, III ve V

 

 

  3. Damarından tiroksin hormonu enjekte edilen bir kurbağada aşağıdaki

      değişikliklerden hangisi meydana gelmez?

 

     A) Kalp atış hızı artar

     B) Soluk alış-veriş hızı artar

     C) Tiroid bezini durdurucu mesaj yollar

     D) Kan basıncı düşer

 

 

  4. Mekanik sindirimin insana sağladığı yarar aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

 

     A) Besinlerin kana karışmasını sağlamak

     B) İnsanın her besinden faydalanmasını sağlamak

     C) Besinleri kimyasal sindirime hazırlamak

     D) Besinlerin yüzeylerini küçültmek

 

  5. Aşağıdaki sindirim organlarından hangisinde karşısında verilen maddenin

      sindirimi gerçekleşmez ?

 

      A) Mide- Protein

      B) Ağız- Nişasta

      C) İnce Bağırsak- Protein

      D) Mide –Nişasta

 

  6.  Aşağıdakilerden hangisi tükürük salgısının görevlerinden biri değildir?

 

      A) Proteinleri sindirme

      B) Karbonhidratları sindirme

      C) Besinleri ıslatıp yumuşatma

      D) Besinlerin yutulmasına yardımcı olma

 

 7.  Böbrekte asıl süzülmenin yapıldığı birim aşağı-dakilerden hangisidir?

 

     A) Üreter                         B)İdrar kesesi

     C) Nefron                    D) Boşaltım kanalı

 

  8. Salgıladığı hormonlarla pek çok salgı bezinin çalışmasının düzenleyen

      bez aşağıdakilerden hangisidir?

 

      A) Pankreas              B) Tiroid

      C) Böbrek üstü                     D) Hipofiz

 

  9.  Sıcak bir sobaya elini yaklaştıran bir kişinin, elini

       hızla çekmesi aşağıdaki yapıların hangisi tarafından kontrol edilir?

 

      A) Omurilik soğanı           B) Omurilik

      C) Beyincik                       D) Beyin kabuğu

 

  10.  İnsülin ve glukagon hormonları kandaki şeker miktarını ayarlarlar.

         Bu hormonların salgılandığı bez aşağıdakilerden hangisidir?

 

      A)  Pankreas Bezi    B)  Tiroid Bezi

      C)  Hipofiz Bezi                    D)   Paratiroid Bezi

 

  11.  Göze gelen ışınların görüntü oluşuncaya kadar izlediği yol aşağıdakilerden

         hangisinde doğru verilmiştir?

 

       A)   Retina – Göz bebeği- Göz merceği – Sarı leke.

       B)   Kornea – Göz merceği- Göz bebeği – Sarı leke.

       C)   Kornea – Göz bebeği- Göz merceği – Sarı leke.

       D)  Göz merceği – Göz bebeği- Retina – Sarı leke.

 

  12. Aşağıdakilerden hangisi gözü koruyucu yapılardan değildir?

 

       A)  Göz bebeği                    B) Göz kapakları

       C)    Kaşlar                          D) Kirpikler

 

 

   B) Aşağıdaki boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

 

   1. Karbonhidratların sindirimi _______________başlar.

   2. Yağların mekanik sindirimi _______________ salgısı tarafından yapılır.

   3. Böbreğe kan getiren ve boşaltım maddelerinin fazla olduğu damara

       böbrek _______________denir.

   4. Vücudumuzun dışarıdan gelen ışık,ses gibi bir uyarıya ani ve hızlı bir

       şekilde tepki göstermesine __________denir.

   5. Sinir hücrelerine _______________ denir.

   6. _______________ ,iris kasları tarafından büyütülüp,küçültülerek

       göze giren ışık miktarını düzenler.

   7.  Böbreklerde kanı süzen hücrelere _______________ denir.

   8.  Yağların yapı taşı _______________ ve _______________’dür.

   9.  Metabolizma olayları sonucunda hücrelerde meydana gelen artık

        ürünlerin organizmadan dışarı atılmasına _______________  denir.

 

     C) Aşağıdaki soruları altlarındaki boşlukları kullanarak cevaplayınız.

  1. Görme olayı nasıl gerçekleşir kısaca anlatınız.

  2. İnsanda sindirim olayını anlatınız.

 

 

  Yukarıda yer alan sorular fen bilgisi öğretmenlerimizin çoğunun sınavda

  sormayı tercih ettiği sorular arasında yeralmaktadır. Bu soruların cevaplarını

  araştırırken aynı zamanda fen sınavınıza hazırlanmış olacaksınız...

                                                              

                                         Sınavlarınızda başarılar dilerim...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !